Permohonan SKIM RUMAH PERTAMAKU (SRP)

Mengenai Skim Rumah Pertamaku (SRP)

Skim Rumah Pertamaku (SRP) – Skim Rumah Pertamaku adalah inisiatif pemilikan rumah yang pertama kali diumumkan dalam Belanjawan 2011 oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu pembeli-pembeli rumah pertama yang berpendapatan kasar bulanan isi rumah sehingga RM10,000 (tertakluk kepada RM5,000 setiap pemohon) untuk memiliki rumah pertama mereka.


Skim ini membolehkan pembeli rumah pertama untuk mendapat pembiayaan sehingga 110% daripada bank-bank yang terlibat dan membolehkan pemilikan rumah tanpa perlu membayar wang pendahuluan. Ini sejajar dengan hasrat Kerajaan untuk meningkatkan pemilikan rumah di kalangan rakyat Malaysia. Cagamas SRP Berhad (“CSRP”) akan menjamin sehingga 20% pertama atas dasar ‘kerugian pertama’.


Ciri-ciri dan Faedah Utama


Pembelian rumah pertama (bergantung kepada kemampuan)
Pembiayaan sehingga 110%
Harta kediaman untuk dihuni sendiri (sama ada yang dalam pembinaan atau sudah siap) daripada pasaran utama atau sekunderKriteria Kelayakan Pemohon Yang Layak1.Warganegara Malaysia sahaja
2.Pembeli rumah pertama
3.Pekerja bergaji atau individu yang bekerja sendiri
4.Pemohon individu atau bersama
5.Pendapatan kasar bulanan isi rumah:

 • Tidak lebih daripada RM5,000 – bagi pemohon individu/bersama
 • Lebih daripada RM5,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 – bagi pemohon bersama (tertakluk kepada pendapatan kasar bulanan isi rumah setiap pemohon tidak lebih daripada RM5,000)
 • Tiada rekod pembiayaan yang terjejas dalam tempoh 12 bulan lepas

Harta Yang Layak


Harta kediaman di pasaran utama dan sekunder yang terletak dalam Malaysia
Nilai maksimum hartanah RM500,000
Dihuni oleh pemilik (pembeli mestilah menghuni kediaman berkenaan)


Keperluan Pembiayaan

 • Tempoh pembiayaan tidak lebih daripada 35 tahun, tertakluk kepada umur pemohon tidak melebihi 70 tahun diakhir tempoh pembiayaan
 • Pembiayaan yang memberi kemudahan untuk melunaskan sahaja (tiada ciri yang memberi kemudahan untuk membuat pengeluaran)
 • Bayaran ansuran melalui potongan gaji bulanan atau arahan tetap
 • Insurans/takaful kebakaran diwajibkan
 • Untuk pembelian hartanah yang bernilai sehingga RM300,000 dan untuk pemohon dengan pendapatan kasar bulanan isi rumah tidak lebih daripada RM5,000:
  • Wajib menamatkan modul pendidikan kewangan dalam talian yang disediakan oleh AKPK dan boleh diakses dalam portal AKPK RumahKu di https://learn.akpk.org.my
  • Tempoh moratorium selama 5 tahun
Antara Bank-Bank Yang Terlibat


Bagaimanakah cara untuk saya memohon pembiayaan dibawah skim ini?

-Pemohonan boleh dibuat di mana-mana cawangan bank-bank yang terlibat.


Nombor Telefon Bagi Bank-Bank Yang Terlibat :


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *