Restoran Mi Kolok Hj Salleh di Kuching Sarawak – PM

Restoran Mi Kolok Hj Salleh di Kuching Sarawak – PM

Restoran Mi Kolok Hj Salleh di Kuching Sarawak

Contoh kedua pula ialah Restoran Mi Kolok Hj Salleh di Kuching Sarawak. Katakan
restoran ini mempunyai 5 orang pekerja tempatan bergaji RM4,000 ke bawah dan 2
orang pekerja asing. Untuk menampung keperluan aliran tunai dalam tempoh PKP,
pemilik restoran ini boleh mendapatkan pinjaman kredit mikro BSN sebanyak
RM50,000 dan subsidi upah untuk 5 orang pekerja berjumlah RM18,000. Di samping
itu, pemilik restoran ini juga boleh menikmati penjimatan daripada pengecualian
sumbangan KWSP dan HRDF sebanyak RM8,400, tangguhan cukai berjumlah
RM5,200, diskaun levi pekerja asing sebanyak RM2,300 dan diskaun bil elektrik
sebanyak RM300. Keseluruhan manfaat yang boleh diterima, tidak termasuk
pinjaman kredit mikro, ialah sebanyak RM34,200 untuk tempoh 3 bulan.

Baca juga : 

  1. PRIHATIN : Mengecualikan Bayaran Sewa Atau Memberi Diskaun Sewaan Untuk Peniaga
  2. Pakej Rangsangan Ekonomi : Memansuhkan Kadar Faedah 2% Kepada 0%
  3. Syarikat Tidak Melebihi 75 Pekerja Menerima Bantuan RM 1,200 Setiap Pekerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *