Apa itu subsidi upah ? Siapa yang dapat subsidi upah ?

Apa itu subsidi upah ? Siapa yang dapat subsidi upah ?

Apa itu subsidi upah ? Siapa yang dapat subsidi upah ?
Apa itu subsidi upah ? Siapa yang dapat subsidi upah ?

 

1. Apakah Program Subsidi Upah?

 • Subsidi Upah adalah bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan
  setiap perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000
  dan ke bawah untuk tempoh 3 bulan sahaja.
 • Tujuan Program Subsidi Upah ialah untuk membantu majikan yang
  terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 supaya dapat meneruskan
  operasi syarikat serta mengelakkan pekerja hilang pekerjaan dan punca
  pendapatan bagi semua perusahaan

Baca Juga :

 1. Panggilan daripada KWSP adalah tulen untuk pengesahan pendaftaran i-Akaun
 2. BPN : Cara Semak Duit BPN Sudah Masuk Atau Belum Tanpa Melihat Akaun Bank
 3. COVID-19 : Cara Memohon Tabung Bantuan Makanan Kepada Yang Memerlukan (NADMA)

 

2. Bilakah Program Subsidi Upah mula berkuatkuasa dan bila ia berakhir?

 • Program Subsidi Upah mula berkuatkuasa pada 1 April 2020.
 • Tempoh Program Subsidi Upah adalah selama 3 bulan bermula 1 April
  2020 atau mengikut bulan permohonan dikemukakan.
 • Tarikh akhir permohonan Program Subsidi Upah adalah pada 15
  September 2020.

3. Apakah penambahbaikan Program Subsidi Upah yang diumumkan pada
6 April 2020?

 • Program Subsidi Upah yang diumumkan pada 6 April 2020 adalah
  menggantikan Program Subsidi Upah yang telah diumumkan pada 27

Apa itu subsidi upah ? Siapa yang dapat subsidi upah ?

4. Siapakah yang TIDAK LAYAK memohon Program Subsidi Upah?

 • Majikan atau perusahaan yang mendaftar dan beroperasi pada atau
  selepas 1 Januari 2020;
 • Majikan dan pekerja yang belum berdaftar atau mencarum dengan
  PERKESO;
 • Pekerja yang telah mendapat bantuan kewangan Program Pengekalan
  Pekerjaan (ERP) pada bulan yang sama;
 • Pekerja yang bergaji bulanan melebihi RM4,000;
 • Pekerja yang telah diberhentikan kerja;
 • Pekerja sektor awam, badan berkanun persekutuan dan negeri, semua
  badan berkanun yang diasingkan saraan, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)
  dan mereka yang bekerja sendiri (tidak mempunyai majikan) termasuk
  freelancers; serta
 • Pekerja asing dan pegawai dagang (expatriate).

5. Bagi permohonan Program Subsidi Upah, apakah dokumen yang
diperlukan?

 • Dokumen yang diperlukan untuk permohonan Program Subsidi Upah
  ialah:
  i. Senarai nama pekerja (mengikut had kelayakan saiz perusahaan);
  ii. Maklumat akaun bank majikan (salinan muka depan penyata bank
  sahaja);
  iii. Maklumat Business Registration Number (BRN) yang didaftarkan oleh
  majikan ketika pembukaan akaun bank seperti di 5 (ii) di atas. Sila rujuk
  pihak bank;
  iv. Salinan pendaftaran SSM / ROS / ROB / pihak berkuasa perkhidmatan
  profesional, saintifik atau teknikal / lesen perniagaan;
  v. Akuan Pengisytiharan PSU50; dan
  vi. **Dokumen sokongan seperti penyata kewangan atau laporan jualan
  yang telah disahkan oleh pihak pengurusan atau lain-lain dokumen
  berkaitan.

6. Apakah yang dimaksudkan dengan maklumat Business Registration
Number (BRN) yang perlu diperolehi daripada pihak bank?

 • Maklumat Business Registration Number (BRN) adalah maklumat nombor
  pendaftaran perniagaan majikan yang didaftarkan oleh majikan ketika
  pembukaan akaun semasa syarikat di bank.
 • Majikan perlu mengisi Borang BRN yang perlu dimuat turun dari capaian
  laman sesawang prihatin.perkeso.gov.my dan memuat naik kembali ke
  laman sesawang tersebut setelah ianya dilengkapkan.
 • Maklumat Akaun Bank dan BRN syarikat seperti di atas diperlukan bagi
  tujuan pembayaran terus ke akaun majikan secara Electronic Fund
  Transfer (EFT).

7. Apakah Akuan Pengisytiharan PSU50?

 • Akuan Pengisytiharan PSU50 ialah suatu dokumen pengesahan dan aku
  janji secara bertulis bahawa majikan mengesah atau mengisytiharkan
  perkara-perkara yang terkandung di dalamnya adalah benar dan betul
  bagi tujuan permohonan Program Subsidi Upah.

9. Bagi permohonan Program Subsidi Upah bulan berikutnya, adakah
majikan perlu mengemukakan permohonan yang baru bagi tuntutan yang
seterusnya?

 • Majikan tidak perlu mengemukakan permohonan Program Subsidi Upah
  yang baru bagi tuntutan kedua dan ketiga. Walau bagaimanapun,
  majikan dikehendaki mengemaskini perubahan maklumat bagi tuntutan
  kedua dan ketiga sekiranya berlaku apa-apa perubahan kepada status
  perniagaan atau bilangan pekerja yang layak melalui sistem. Kegagalan
  majikan tidak melaporkan perubahan tersebut boleh dikenakan tindakan
  undang-undang.

10. Bolehkah majikan yang telah beroperasi sebelum 1 Januari 2020 tetapi
tidak berdaftar dengan PERKESO memohon Program Subsidi Upah?

 • Boleh. Mana-mana majikan yang ingin mengemukakan permohonan
  Program Subsidi Upah tetapi masih belum berdaftar dengan PERKESO,
  hendaklah memenuhi syarat berikut:
  i. Telah berdaftar dengan SSM, PBT atau pihak berkuasa perkhidmatan
  profesional, saintifik atau teknikal sebelum 1 Januari 2020
  ii. Mempunyai sekurang-kurangnya seorang pekerja
  iii. Mendaftar dengan PERKESO

11. Bolehkah majikan yang telah menerima ERP mengemukakan permohonan
Program Subsidi Upah?

 • Boleh. Majikan yang memenuhi syarat-syarat permohonan Program
  Subsidi Upah yang telah ditetapkan seperti di Jadual 1 (Soalan 3) boleh
  mengemukakan permohonan walaupun telah menerima ERP sebelum
  ini.

12. Bagaimanakah cara untuk saya membayar gaji kepada pekerja saya,
sekiranya menyertai Program Subsidi Upah?

 • Majikan hendaklah membayar gaji pekerja seperti biasa dengan kadar
  yang sama dan kemudian mengemukakan permohonan Program Subsidi
  Upah kepada PERKESO. Bantuan subsidi upah yang diterima dari PERKESO
  adalah bantuan kewangan kepada majikan. Bayaran caruman PERKESO
  dan SIP adalah wajib diteruskan berdasarkan gaji sebenar pekerja.

 

PROGRAM SUBSIDI UPAH

 • PRIHATIN pada 27 Mac 2020
 • Penambahbaikan PRIHATIN pada 6 April 2020
 • Subsidi upah kepada majikan untuk tujuan mengekalkan pekerja
 • 1 April 2020
 • Dikemukakan oleh majikan
 • Pekerja bergaji RM4,000 dan ke bawah
 • Majikan hendaklah mengekalkan pekerja mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan
 • RM600 atau RM800 atau RM1,200 sebulan bagi seorang pekerja untuk tempoh 3 bulan, bergantung kepada jumlah pekerja syarikat

Sebarang pertanyaan lanjut boleh menghubungi Pegawai Perkhidmatan
Pelanggan PERKESO di talian 03-4264 5555 / 03-8091 5100 / 1-300-22-8000 atau
emel kepada [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *