UPSR & PT3 Bagi Tahun 2020 Dibatalkan

UPSR & PT3 Bagi Tahun 2020 Dibatalkan

UPSR & PT3 Bagi Tahun 2020 Dibatalkan
UPSR & PT3 Bagi Tahun 2020 Dibatalkan

PEMBATALAN UPSR DAN PT3

16. Ibu bapa tentu bertanya, bagaimana pula dengan murid-murid yang
bakal menduduki peperiksaan UPSR dan PT3 tahun ini?

Baca Juga :

  1. BPN : Jika BPN Anda ‘GAGAL KREDIT’ Ikuti Langkah Ini
  2. COVID-19: 12 Senarai Barang Dikawal Harga Mulai Hari Ini & Senarai No Telefon Untuk Buat Laporan
  3. Bantuan Prihatin Nasional (BPN) – Cara Memohon Baru & Semak Status Permohonan

17. KPM ingin memaklumkan bahawa Ujian Penilaian Sekolah Rendah
(UPSR) dan Pentaksiran Tingkatan Tiga (PT3) bagi tahun 2020
dibatalkan.

18. Pembatalan UPSR tidak akan menjejaskan penilaian terhadap
tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan peringkat
rendah kerana penilaian boleh dilakukan dengan pelbagai kaedah
lain. Memandangkan keputusan UPSR dijadikan satu daripada
kriteria pemilihan untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh
(SBP), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Maktab
Rendah Sains Mara (MRSM) dan Maktab Tentera Diraja (MTD),
KPM akan memperkenalkan kaedah baharu bagi tujuan ini yang
tidak hanya tertumpu kepada prestasi akademik semata-mata.

19. Pembatalan PT3 tidak akan menjejaskan penilaian tahap
penguasaan murid di peringkat menengah rendah. Satu kaedah
baharu akan diperkenalkan. Keputusan yang diperoleh dari kaedah
ini akan dijadikan satu daripada kriteria pemilihan untuk kemasukan
ke sekolah-sekolah khusus seperti sekolah berasrama penuh dan
sekolah teknik.

20. KPM akan memastikan dalam apa jua keadaan pun, akses murid
kepada PdP tetap diberikan keutamaan.

21. Keputusan ini akan terpakai kepada semua sekolah kerajaan,
sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi
pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Sekolah yang tidak
berdaftar dengan KPM juga disarankan untuk turut mengikuti
keputusan ini.

22. Sekali lagi KPM ingin menegaskan bahawa pembukaan semula
sesi persekolahan selepas PKP adalah tertakluk kepada
perkembangan semasa dan nasihat daripada KKM dan MKN.
Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa
setelah mengambil kira faktor keselamatan dan kesihatan murid

Teks ucapan penuh

5_6104666841504809273

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *