BPN 2.0 : Bantuan RM600 bagi setiap pekerja selama 3 bulan

BPN 2.0 : Bantuan RM600 bagi setiap pekerja selama 3 bulan

BPN 2.0 : Bantuan RM600 bagi setiap pekerja selama 3 bulan
BPN 2.0 : Bantuan RM600 bagi setiap pekerja selama 3 bulan

 

19. Meskipun terdapat tanda-tanda pemulihan dalam pasaran kerja, Kerajaan amat memahami akan kesukaran yang dihadapi oleh majikan dan pekerja dalam fasa pemulihan ekonomi. Dalam pakej PRIHATIN dan PRIHATIN PKS Tambahan, Kerajaan telah menyediakan sejumlah RM15.3 bilion bagi membiayai program subsidi upah atau wage subsidy kepada sehingga 3.3 juta orang pekerja. Sehingga 11 September 2020, seramai 2.63 juta orang pekerja dan lebih daripada 321 ribu majikan telah mendapat manfaat daripada pemberian subsidi upah ini yang melibatkan peruntukan sebanyak RM10.4 bilion. Permohonan untuk program subsidi upah adalah untuk tempoh 6 bulan bermula semenjak 1 April 2020 dan terbuka kepada semua sektor.

20. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan, Kerajaan telah memperkenalkan Program Subsidi Upah yang antara lain menyediakan bantuan bagi majikan tanpa mensyaratkan kehilangan hasil bagi syarikat kecil. Dengan peralihan kepada pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kebanyakan syarikat dapat beroperasi semula dan berniaga dengan giat. Permohonan untuk Program Subsidi Upah akan berakhir pada 30 September 2020.

21. Namun demikian, Kerajaan memahami dan prihatin terhadap majikan dan pekerja dalam sektor-sektor tertentu yang masih terjejas seperti sektor pelancongan.

22. Dengan itu, Kerajaan akan memperkenalkan Program Subsidi Upah 2.0 bagi membantu syarikat yang masih terjejas. Ciri-ciri utama program ini ialah:

Pertama: subsidi upah diberi kepada majikan yang masih terjejas, iaitu syarikat yang sejak PKPP masih menghadapi pengurangan hasil sekurang-kurangnya 30 peratus berbanding tahun lepas;

Kedua: subsidi upah diberi sehingga 3 bulan pada kadar RM600 sebulan untuk setiap pekerja sehingga maksimum 200 pekerja; dan

Ketiga: permohonan dibuka dari 1 Oktober sehingga 31 Disember 2020.

23. Saya juga telah menerima pelbagai maklumbalas berhubung Program Subsidi Upah. Antaranya daripada mereka yang tidak layak menerima Program Subsidi Upah kerana tidak menepati syarat kelayakan berdaftar dengan PERKESO sebelum 1 April 2020. Bagi memastikan golongan ini juga tidak tertinggal, Program Subsidi Upah 2.0 akan dibuka untuk syarikat yang berdaftar dengan PERKESO sehingga 31 Ogos 2020. Bagi permohonan baharu yang tidak pernah menerima bantuan di bawah Program Subsidi Upah, mereka akan layak menerima subsidi upah sehingga 6 bulan.

24. Pelaksanaan Program Subdisi Upah 2.0 ini dijangka memanfaatkan 1.3 juta pekerja dan melibatkan peruntukan sebanyak RM 2.4 bilion.

Baca juga :-

group jawatan kosong malaysia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *